Τα Ξενόγλωσσα Κέντρα Σπουδών “Σταματίου-Θεοδωροπούλου” είναι ακαδημαϊκοί συνεργάτες της Vellum Global Educational Services. Σας προετοιμάζουμε πάντοτε επιτυχημένα, εδώ και πολλά χρόνια, για τις σημαντικότερες Εξετάσεις Πληροφορικής, σε όλες τις ενότητες, αναγνωρισμένες από τον ΑΣΕΠ και το σύνολο του ιδιωτικού τομέα.
Ρωτήστε μας περισσότερα για τους εξειδικευμένους, έμπειρους συνεργάτες μας, τους επιτυχόντες των εξετάσεων και τις ανταγωνιστικές μας τιμές! Θα χαρούμε να σας ακούσουμε ή να σας δεχτούμε στους χώρους μας!

INFORMATIQUE

L’institution des langues étrangères “Stamatiou-Theodoropoulou” est le partenaire académique de Vellum Global Educational Services. Depuis de nombreuses années, nous préparons nos étudiants avec succès pour les principaux examens d’informatique, dans tous les modules, reconnus par l’ASEP et l’ensemble du secteur privé.
Demandez-nous à propos de nos collaborateurs expérimentés et spécialistes, de nos étudiants qui ont réussi aux épreuves et de nos prix compétitifs! Nous serons contents de parler à vous ou vous accepter dans nos établissements!

Информатика

Шκολα Стаматиу-Феодоропулу сотрудничает с (-).На протяжении многих лет мы вас подготавливаем всегда успешно к экзаменам по Информатике на всех уровнях,признанных от ΑΣΕΠ и в частном секторе.
Спросите нас о наших специалистах,об опытных коллегах,конкурентоспособных ценах.
Будем рады вас услышать и принять вас в наших школах.