Αναλαμβάνουμε μεταφράσεις βιβλίων, εντύπων και εγγράφων, με έμπειρους ακαδημαϊκούς συνεργάτες, σε Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ρώσσικα, Ιταλικά, Ισπανικά.