ΘΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Εδώ και 41 χρόνια, από το 1974 που πρωτοξεκινήσαμε τη λειτουργία των σχολείων μας, κάθε Καλοκαίρι στα Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών “Σταματίου-Θεοδωροπούλου” προσφέρουμε με πολύ μεγάλη επιτυχία Θερινά Εντατικά Τμήματα 7 εβδομάδων για κάλυψη της ύλης μίας διδακτικής χρονιάς και ταχύτερη κατάκτηση εκ μέρους των μαθητών των τελικών διπλωμάτων στη Γλώσσα Σπουδών τους.
Aπό τα Summer Intensive Courses ωφελούνται πάρα πολύ ορισμένες κατηγορίες μαθητών: οι μαθητές των οποίων η απόδοση κατά το περασμένο ακαδημαϊκό έτος ήταν υψηλή και η παρακολούθηση ενός θερινού εντατικού τμήματος αποτελεί την “φυσική συνέχεια” του επιπέδου που ολοκλήρωσαν το Χειμώνα, μαθητές οι οποίοι έχουν ταλέντο στην εκμάθηση ξένων γλωσσών και στοχεύουν στη γρήγορη ολοκλήρωση σπουδών και στην απόκτηση Πτυχίων σε περισσότερες από μία ξένες γλώσσες, μαθητές οι οποίοι αποσκοπούν σε σπουδές ή εργασία στο εξωτερικό και χρειάζονται γρήγορη εκμάθηση της ξένης γλώσσας, μαθητές οι οποίοι στοχεύουν σε ξένες Φιλολογίες Πανεπιστημίων, θέλουν να δώσουν ειδικό μάθημα στις Πανελλήνιες και στοχεύουν σε ανώτερα Πτυχία στις ξενες γλώσσες επιλογής τους.
Σε όλες τις παραπάνω κατηγορίες μαθητών, αλλά και σε όλους όσοι ενδιαφέρονται για γρήγορη κάλυψη ενός ακαδημαϊκού έτους, στα Κέντρα μας συνιστούμε ανεπιφύλακτα την παρακολούθηση ενός Θερινού Εντατικού Τμήματος έχοντας διαπιστώσει έμπρακτα, χρόνια τώρα, πόσο καλά λειτουργεί στην εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών αναγκών όλων των μαθητών μας.
DSC_1478
Τα Καλοκαιρινά Εντατικά Τμήματα (Summer Intensive Courses) απευθύνονται σε όλους τους μαθητές μας, παιδιά και ενηλίκους, οι οποίοι θέλουν να ολοκληρώσουνε ταχύτερα τον κύκλο εκμάθησης της ξένης γλώσσας που παρακολουθούνε και να συντομεύσουνε την τελική απόκτηση των Ανώτερων Πτυχίων που πιστοποιούν τη γνώση τους ( B2, C2) και προσφέρονται από τε Κέντρα μας σε όλες τις διδασκόμενες σε εμάς γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ρώσσικα.
Τα Summer Intensive Courses εφαρμόζονται εξαιρετικά επιτυχημένα από τα Κέντρα μας, από Καθηγητές μας οι οποίοι είναι ειδικά εκπαιδευμένοι στην άρτια και άριστη κάλυψη της ύλης των Θερινών Εντατικών Τμημάτων, η οποία είναι ίδια με τη χειμερινή ύλη, προσαρμοσμένη άρτια και κατάλληλα σε εντατικότερους ρυθμούς διδασκαλίας. Ταυτόχρονα, μέσα από πολλά χρόνια διδακτικής εμπειρίας έχουμε προσαρμόσει τα Καλοκαιρινά Εντατικά Τμήματα στις εκπαιδευτικές ανάγκες και τον τύπο εκμάθησης των μαθητών μας, ενώ ο κάθε μαθητής παρακολουθείται στενά ως προς την απόδοσή του ενώ για τους μικρότερους ηλικιακά μαθητές μας πραγματοποιείται συνεχής ενημέρωση των γονέων, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Οι μικρότεροι ηλικιακά μαθητές μας επιτυγχάνουν έναν άριστο συνδυασμό διακοπών και ξενόγλωσσων σπουδών κατά τη διάρκεια των Summer Intensive Courses, καθώς οι σχολικές τους υποχρεώσεις είναι από πολύ λίγες, έως μηδενικές, ανάλογα με το ημερολογιακό πρόγραμμα Θερινών Εντατικών μαθημάτων που θα επιλέξουνε στα Κέντρα ξένων Γλωσσών μας. Ταυτοχρόνως, στα Καλοκαιρινά Εντατικά μας Τμήματα έρχονται σε σχεδόν καθημερινή επαφή με τη ξένη γλώσσα που μαθαίνουν και μεγιστοποιούνε την προφορική και γραπτή τους εξάσκηση, με άριστα τελικά αποτελέσματα πλήρους κάλυψης της ύλης μίας ολόκληρης χρονιάς, που μεταφράζεται σε μεγάλο χρονικό κέρδος για το σύνολο των σπουδών τους στην ξένη γλώσσα.

Οι ενήλικοι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν τον εντατικό ρυθμό των καλοκαιρινών τμημάτων για να επιτύχουν υψηλότερους εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς στόχους, οι οποίοι θα ενισχύσουν τη σταδιοδρομία τους.
Τα Καλοκαιρινά Εντατικά Τμήματα στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών μας πραγματοποιούνται για τα επίπεδα b Junior, A Senior B Senior από τέλη Μαϊου έων τέλη Ιουνίου, με συμπληρωματική περίοδο από αρχές μέχρι 10 Σεπτεμβρίου, είτε για μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου, ενηλίκους και τις μεγαλύτερες τάξεις C Senior- Proficiency, από μέσα Ιουνίου μέχρι τέλη Ιουλίου και συμπληρωματικά το πρώτο 5νθήμερο του Σεπτεμβρίου.
Σε κάθε περίπτωση, και γα την κάλυψη ειδικών αναγκών, τα φροντιστήριά μας έχουν τη δυνατότητα και ατομικής προσαρμογής των Summer Intensive Courses στις ανάγκες των μαθητών που θα το ζητήσουν, με προσαρμογή ωρών και διδάκτρων και απόλυτη κάλυψη ολόκληρης της χειμερινής ύλης.

COURS D’ÉTÉ
Depuis 41 ans, dès 1974, que nous avons fondu nos établissements, l’institution de langues étrangères “Stamatiou-Theodoropoulou” offre, chaque été avec un grand succès, des cours intensifs d’été durant sept semaines pour couvrir le programme de l’année scolaire et pour que nos étudiants obtiennent les diplômes et les certifications de langues étrangères de leur choix le plus vite possible. Certaines catégories d’étudiants bénéficient au fond de cours intensifs d’été: les étudiants dont la moyenne de la dernière année scolaire était élevée et alors leur assistance aux cours intensifs d’été consiste en effet la “suite normale” de la classe suivie en hiver, les étudiants ayant du talent à l’apprentissage de langues étrangères et visant à l’achèvement rapide des études et à l’obtention des diplômes de plus d’une langue étrangère, les étudiants qui cherchent à étudier ou à travailler à l’étranger et qui ont besoin d’un apprentissage rapide, les étudiants qui souhaitent être admis aux différents départements de langues étrangères des universités étrangères ou qui veulent passer les examens nationaux (examens panhelléniques) en langues étrangères et qui visent aux diplômes supérieurs de langues étrangères de leur choix.

‘A toutes les catégories des étudiants ci-dessus comme aussi à tous ceux qui s’intéressent à couvrir rapidement les cours d’une année académique dans notre institution, nous recommandons fortement l’assistance aux cours intensifs d’été, ayant constaté vous-même en pratique, depuis des années, le bon fonctionnement de notre institution à la service des besoins éducatifs de tous nos étudiants.
Les cours intensifs d’été (Summer intensive courses) s’adressent à tous nos étudiants, enfants et adultes, qui veulent achever le cycle d’apprentissage d’une langue étrangère le plus vite possible et raccourcir leur parcours de formation en vue de l’acquisition de diplômes de haut niveau, qui certifieront leurs connaissances avancées (niveaux B2, C2). Ils sont disponibles auprès de notre institution à tous les langues qu’on enseigne : anglais, français, allemand, italien, espagnol et russe.

Les cours intensifs d’été sont offerts avec grand succès par notre institution, par nos enseignants qui sont spécialement qualifiés de couvrir de façon impeccable le programme de cours intensifs d’été, qui est le même au programme d’hiver, bien adaptée et correspondante au rythme plus intensif de cours d’été. En même temps, grâce à notre très longue expérience en enseignement de langues étrangères, nous avons adapté les cours intensifs d’été aux besoins éducatifs et au type d’apprentissage de nos étudiants. Chaque étudiant est constamment surveillé sur ses performances et pour le progrès de nos étudiants plus jeunes nous informons en permanence leurs parents afin d’assurer le meilleur résultat possible.
Les plus jeunes de nos étudiants atteignent une combinaison parfaite de vacances et de cours de langue étrangère pendant les cours intensifs d’été, étant donné que leurs devoirs sont très peu nombreux en fonction du programme des cours intensifs d’été choisi chez notre institution. En même temps, les étudiants suivant les cours intensifs d’été viennent en contact quasi quotidien avec l’apprentissage des langues étrangères et ils maximisent la pratique orale et écrite avec des résultats excellents et la couverture complète du programme de toute l’année académique ; fait qui se traduit d’un grand gain de temps à l’ensemble de leurs études en langue étrangère.
Les étudiants adultes sont en mesure de profiter du rythme intense des cours d’été pour atteindre des objectifs éducatifs et professionnels supérieurs qui renforceront leur carrière professionnelle.

Les cours intensifs d’été en langue étrangère sont offerts aux niveaux B junior, A et B senior, de fin mai à fin juin, avec une période supplémentaire allant du début jusqu’à 10 septembre, soit aux lycéens, aux adultes et aux étudiants des niveaux B1- C2, à partir de mi-juin jusqu’à fin juillet et supplémentairement les cinq premiers jours de septembre.
Dans tous les cas, et les besoins spécifiques, notre institution a la capacité d’un ajustement individuel de cours d’été intensifs pour les besoins des élèves qui en font la demande, en adaptant aussi les heures, les frais et la couverture complète de la matière d’hiver.
Летние интенсивные курсы

Уже 41 год,начиная с 1974 года(с момента открытия школы) каждое лето школа иностранных языков “Стаматиу-Феодоропулу”предлагает вам летние семинедельные интенсивные курсы для подготовки к экзаменам.
Преимущества Summer Intensive Courses:
ученики,которые успешно закончили учебный год и в короткие сроки хотят усвоить программу следующего класса за летний период,
ученики,которые проявили талант в изучении иностранных языков и хотят в короткие сроки закончить курс обучения и получить Диплом,
ученики,которые направленны на учёбу или на работу за границу и нуждаются в ускоренном обучении языка,
ученики,у которых цель- поступить на филологические факультеты институтов и должны сдать специальный вступительный экзамен и их целью являются Дипломы иностранных языков по их выбору.

Всем категориям учеников,выше указанных,и для всех желающих пройдти срочный курс обучения иностранного языка за летний период,советуем Летние интенсивные курсы,опираясь на многолетний опыт и отличные результаты.
Летние Интенсивные Курсы(Summer Intensive Courses) рассчитаны на всех учеников младшего и старшего возраста,которые хотят в коρоткие сроки выучить иностранный язык и получить Дипломы высшего образования(В2,С2) на всех языках:на английском,на французском,на немецком,на итальянском,на испанском,на русском.
Summer Intensive Courses отлично действуют в наших школах при помощи наших преподавателей,которые хорошо подготовленны именно для этих курсов.Программа летних курсов такая же,как и для зимних,только с одной разницей-сроками.
Опираясь на наш многолетний опыт в проведении Летних Интенсивных Курсов,делаем акцент на способности каждого ученика.Родители постоянно осведомлены об успехах своего ребёнка.Таким образом, достигается наилучший результат.

Самые маленькие наши ученики совмещяют каникулы и занятия в Summer Intensive Courses , так как у них нет школьных занятий,а у нас на уроках постоянно присутствует элемент игры.На Летних Интенсивных Курсах у детей каждый день есть занятия.Каждодневные занятия обогащают их знания языка, как в устном виде,так и в письменном виде.Таким образом,курс целого года они проходят за короткие сроки и остаются в выигрыше во времени в процессе всего обучения иностранного языка.
Взрослые ученики имеют возможность воспользоваться летними курсами для того,чтобы повысить свой образовательный и профессиональный уровень для дальнейшего обучения в вузах или на профессиональном поприще.
Летние Интенсивные курсы рассчитаны для B Junior, A Senior , B Senior с конца Мая до конца Июня с дополнительным сроком с начала Сентября и до 10 числа.Либо для учеников Гимназии и Лицея,старших классов C Senior – Proficiency с середины Июня до конца Июля, с дополнительным сроком(5 дней) в Сентябре.
В любом случае у каждого ученика есть возможность пройдти индивидуальный курс,который устраивает его самого.Программа Summer Intensive Courses может быть изменена по вашей просьбе,в соответствии с вашим временем и по вашей нужде без ущерба для всего курса.