ΑΓΓΛΟΦΩΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ & ΠΑΙΔΙΩΝ

Τα Ξενόγλωσσα Κέντρα Σπουδών μας προσφέρουν σε όλους τους μαθητές μας Αγγλικό Θεατρικό Εργαστήρι – τμήμα Αγγλόφωνων Μαθημάτων Θεάτρου όπου θα έχουν την ευκαιρία να καλλιεργήσουν και να αναπτύξουν τα καλλιτεχνικά τους ταλέντα, να εκφραστούν θεατρικά και να γνωριστούν πρακτικά με ορισμένα από τα σημαντικότερα θεατρικά έργα όλων των εποχών. Παράλληλα οι μαθητές του τμήματος θα εξασκούνται στη σωστή προφορά και προσωδία της Αγγλικής Γλώσσας.
Στο ξενόγλωσσο θεατρικό μας εργαστήρι γίνονται θεατρικές ασκήσεις στην Αγγλική Γλώσσα, ασκήσεις αυτοσχεδιασμού στα Αγγλικά, ενώ πραγματοποιείται επεξεργασία σκηνών από Δραματοποιημένες Ιστορίες, Ταινίες, Θεατρικά Έργα ή, για τους μικρούς μας μαθητές, Παραμύθια. Οι συμμετέχοντες του τμήματός μας θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν δραματοποιημένα την πορεία τους στο τμήμα ως επιστέγασμα της θεατρικής μας διαδρομής!
home-page-image

Τα μαθήματα απευθύνονται σε μαθητές μικρούς και μεγάλους, σε ξεχωριστά τμήματα, με ενδιαφέρουσα ύλη και και περιέχουν επιπλέον εξειδικευμένα στοιχεία με διδακτικές ενότητες σεμιναριακού τύπου για τη σωστή έκφραση, ομιλία και προφορά στην Αγγλική γλώσσα. Στο Θεατρικό μας Εργαστήρι εντάσσουμε επίσης Εργαστήρι Λόγου και Ορθοφωνίας της Αγγλικής γλώσσας, όπου θα δουλευτεί η Αμερικάνικη και η Βρετανική προφορά, εξασκώντας στοιχεία της Φωνητικής και της Φωνολογίας της Αγγλικής Γλώσσας σε μικρούς και μεγάλους.
*Τα μαθήματα προσφέρονται και αυτόνομα, κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για επαγγελματικούς λόγους εργασίας στο Εξωτερικό, για προετοιμασία για ενασχόληση με τον τομέα του θεάτρου στην Ελλάδα ή σε Αγγλόφωνες χώρες, για άριστη χρήση και προφορά/προσωδία της Αγγλικής γλώσσας στον χώρο εργασίας, για επαγγελματίες, για ηθοποιούς, τραγουδιστές, εν γένει καλλιτέχνες όπως επίσης και για κάθε ενδιαφερόμενο. Ρωτήστε μας περισσότερα!


COURS D’ANGLAIS ET D’ACCENT AMÉRICAIN POUR DES ACTEURS
L’institution de langues étrangères “Stamatiou-Theodoropoulou” offre des cours d’accent américain à des professionnels, des acteurs, des artistes, des hommes d’affaires et, en général, à tous ceux qui travaillent déjà avec des étrangers ou qui visent à travailler en particulier aux États-Unis.
Les travaux dirigés sont offerts avec beaucoup de soin et de responsabilité pour le résultat définitif, par la direction d’Études de notre institution, à des séances hebdomadaires, et ils traitent les éléments les plus importants de phonétique et phonologie de la langue anglaise, avec un accent mis sur la reproduction correcte d’accent américain, ainsi que sur le développement de l’élocution et de la prosodie adéquate des apprenants d’anglais.


Dans les cours de ce cursus, avec la pleine utilisation de la langue anglaise et de l’accent américain, les participants s’exercent à obtenir des aptitudes verbales, de la confiance en soi et à prendre la parole avec aisance dans tout milieu de travail et toutes les principales disciplines de leur choix selon les objectifs de leurs études ou de leurs besoins professionnels.
Les cours d’accent américain sont déjà réalisés avec succès à des artistes, des chanteurs et des entrepreneurs qui, en ayant plus de confiance en soi, ont utilisé l’anglais dans leurs milieux de travail et leurs études aux États-Unis et ils ont pu réussir à l’accomplissement de leurs objectifs professionnels.
Pour plus d’informations visitez nos établissements ou appelez-nous!


Уроки театрального искусства для взрослых и детей на английском языке
Наша школа предлагает всем учащимся Семинары Театрального Искусства на английском языке,где есть у них возможность культивировать и повысить свой театральный талант,выразить себя в театре и познакомиться на практике с наилучшими шедеврами международной классики всех времён и народов.Одновременно ученики этого класса вырабатывают правильную разговорную речь и просодию английского языка.


Уроки английского театрального искусства проводятся на английском языке,ученики тренируются в импровизации на английском языке,одновременно осуществляется обработка сцен из драматических историй,фильмов,театральных постановок,сказок(для наших младших учеников).Участники наших курсов будут иметь возможность представить свои театральные способности в рамках выступлений на наших утренниках.
Уроки рассчитанны на учеников младших и старших классов с очень интересной учебной программой.Уроки этого цикла содержат специальные элементы обучающего характера для того,чтобы выработать правильное произношение на английском языке.В программу Театрального Искусства включены семинары речи и ораторского искусства на английском языке,где работают над Американским и Британским произношением ,вырабатываются элементы Фонетики и Фонологии английского языка для учеников младшего и старшего класса.
Уроки Театрального Искусства могут проводится и по вашим заявкам(для ваших профессиональных интересов за границей,для подготовки к работе в Греции или в англоговорящих странах,для умения отлично владеть английским языком,для выработки английского произношения(просодии) на рабочем месте и для всех желающих).
Спросите у нас!!!