Τα μαθήματα Αγγλικών στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών μας γίνονται από μητρόγλωσσες, πολύ αυστηρά επιλεγμένες Καθηγήτριες, που διανύουν πολυετή συνεργασία μαζί μας και μεταφέρουν στους μαθητές την δική μας μακροχρόνια, εγγυημένη Εκπαιδευτική φιλοσοφία. Οι Καθηγητές μας αναπτύσσουν συγκεκριμένο μεθοδολογικό και ακαδημαίκό σύστημα διδασκαλίας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Σπουδών των Φροντιστηρίων μας, για χάρη της σίγουρης επιτυχίας των μαθητών μας στις εξετάσεις Ξενόγλωσσης Πιστοποίησης και την απόκτηση Πτυχίου Γλωσσομάθειας. Στα Φροντιστήριά μας δίνεται ιδιαίτερη σημασία και προσοχή στην ενίσχυση των θετικών στοιχείων και των ταλέντων του κάθε μαθητή μας, για την επίτευξη καλύτερης, γρηγορότερης και σωστότερης εκμάθηση της ξένης γλώσσας επιλογής του για περισσότερα από 40 χρόνια τώρα.
Από τα Κέντρα μας οι μαθητές θα πάρουν Πτυχίο Γλωσσομάθειας μόνον από τους μεγαλύτερους και πιο αναγνωρισμένους φορείς ξενόγλωσσης πιστοποίησης, διότι κάτι τέτοιο είναι επένδυση που θα συνοδεύει τον κάθε έναν από τους μαθητές μας σε όλη την εργασιακή τους σταδιοδρομία.

Πτυχία Γλωσσομάθειας που προσφέρονται:
Cambridge, Michigan, IELTS, City&Guilds, ΤΟΕΙC, TOEFL, καθώς και εξειδικευμένα διπλώματα για μεταπτυχιακές σπουδές και εργασία στο εξωτερικό:
BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES)
GMAT,
GRE
SAT I & II

Η αγγλική γλώσσα είναι γλώσσα της ινδοευρωπαϊκής οικογένειας και ειδικότερα του δυτικού γερμανικού υποκλάδου του γερμανικού κλάδου. Συγκεκριμένα αποτελεί μέλος της αγγλικής υποομάδας της αγγλοφριζικής ομάδας. Η αγγλική γλώσσα έλκει την καταγωγή της από την Αγγλία και είναι η μητρική γλώσσα της πλειονότητας των κατοίκων του Ηνωμένου Βασιλείου, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του Καναδά, της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας, της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας και της Αγγλόφωνης Καραϊβικής. Χρησιμοποιείται, επίσης, ως δεύτερη ή επίσημη γλώσσα σε πολλές χώρες του κόσμου, κυρίως σε όσες αποτελούν μέλη της Κοινοπολιτείας των Εθνών, καθώς και σε πολλούς διεθνείς οργανισμούς.

Η σύγχρονη αγγλική γλώσσα, η οποία μερικές φορές χαρακτηρίζεται ως η πρώτη παγκόσμια lingua franca, κατέχει κυρίαρχη θέση ως διεθνής γλώσσα στους τομείς των επικοινωνιών, της επιστήμης, των επιχειρήσεων, της πολιτικής και της διπλωματίας, της ψυχαγωγίας, της αεροναυτιλίας και της ραδιοεπικοινωνίας, και των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου. Αποτελεί μία από τις συνολικά έξι επίσημες γλώσσες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μία από τις 23 επίσημες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου κατέχει τη δεύτερη θέση ως μητρική γλώσσα και την πρώτη ως ξένη γλώσσα με ποσοστό 51%, τη μοναδική επίσημη της Κοινοπολιτείας των Εθνών, ενώ χρησιμοποιείται και σε πολλούς ακόμη διεθνείς οργανισμούς.
england

Αφετηρία της τεράστιας εξάπλωσης της αγγλικής γλώσσας υπήρξε η ίδρυση αποικιών, οι πολεμικές κατακτήσεις και οι διπλωματικές συμφωνίες, οι οποίες οδήγησαν στην ίδρυση κτήσεων, αποικιακών κρατών και προτεκτοράτων και στην κατοχή περιοχών υπό το καθεστώς της εντολής, τις οποίες πέτυχε το Ηνωμένο Βασίλειο από τον 16ο έως και τον 20ο αιώνα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο στα τέλη του 19ου αιώνα η πολιτική ισχύς της Βρετανικής Αυτοκρατορίας επέβαλε την αναγνώριση της αγγλικής γλώσσας σε παγκόσμιο επίπεδο.
Ένας ακόμη σημαντικός λόγος που βοήθησε στην εξάπλωση της αγγλικής γλώσσας, αποτέλεσε η ανάδειξη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, η πλειοψηφία των κατοίκων των οποίων έχει ως μητρική γλώσσα την αγγλική, σε υπερδύναμη μετά τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο και η επακόλουθη οικονομική και πολιτιστική επιρροή τους παγκοσμίως, με τη βοήθεια και της εξάπλωσης των μέσων ενημέρωσης και του διαδικτύου.

Η γνώση της αγγλικής έχει καταστεί απαραίτητη σε ένα ευρύ εργασιακό φάσμα, ενώ σε πολλές χώρες, στις οποίες δεν αποτελεί επίσημη γλώσσα, είναι απαραίτητη ως προσόν για την εξεύρεση εργασίας, με αποτέλεσμα πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι σε όλον τον κόσμο να την μιλούν, τουλάχιστον στο βασικό της επίπεδο.Στο ελληνικό σύστημα εκπαίδευσης τα Αγγλικά διδάσκονται από την τρίτη τάξη του Δημοτικού μέχρι την τρίτη τάξη του Λυκείου ως πρώτη ξένη γλώσσα.
Η παγκόσμια εξάπλωση της αγγλικής γλώσσας και η χρήση της ως διεθνούς γλώσσας, συνέτεινε στη συρρίκνωση της γλωσσικής ποικιλομορφίας, κυρίως στις περιοχές της Αυστραλασίας και της Βόρειας Αμερικής, ενώ μέσω της συνεχούς επίδρασής της, συνέτεινε στη γλωσσική φθορά άλλων γλωσσών, από την άποψη του λεξιλογίου, της γραμματικής και του συντακτικού. Από την άλλη μεριά, όμως, αυτή καθαυτή η παγκόσμια εξάπλωσή της συνέτεινε στη φθορά της ίδιας της αγγλικής γλώσσας από τις κατά τόπους πληθυσμιακές ομάδες οι οποίες έκαναν και κάνουν χρήση της, γεγονός το οποίο κατέληξε έως και στη δημιουργία γλωσσών διαφορετικής γλωσσικής οικογένειας, όπως είναι οι κρεολικές γλώσσεςκαι οι γλώσσες πίτζιν.

ANGLAIS
Dans notre institution de langues étrangères, les cours d’anglais sont donnés par des natives, des professeurs triées sur le volet, en collaboration avec nous pendant une série d’années et qui transmettent aux étudiants notre propre philosophie éducative longue et bien garantie. Nos professeurs développent un système d’enseignement méthodologique et académique, en collaboration avec la direction des Études de notre institution, au profit de la réussite garantie de nos élèves aux examens de certificat des langues étrangères et d’obtention du diplôme d’études en langue étrangère. Dans notre institution, pour plus de 40 ans on attache de la valeur à l’amélioration des forces et des talents de chacun de nos élèves pour un meilleur apprentissage, plus rapide et plus juste de la langue étrangère de son choix.

De notre institution, les étudiants obtiendront des diplômes d’études en langue étrangère seulement par des organismes les plus importants et plus acclamés de certificat en langue étrangère, car cela est un investissement qui accompagnera chacun d’eux tout au long de leur carrière professionnelle.
Diplômes de langue offerts:
+ Cambridge, Michigan, IELTS, City & Guilds, TOEIC, TOEFL, et des diplômes spécialisés pour
des études supérieures et de travailler à l’étranger:
+ Business English Certificate – Higher (BEC higher) ‘University of Cambridge Local
Examinations Syndicate (UCLES) + GMAT,
+ GRE
+ SAT I & II

La langue anglaise est une langue de la famille indo-européenne et plus précisément de la sous-branche ouest-allemande de la branche allemande. Elle est membre de la sous-catégorie anglaise de la famille anglo-frisone. L’anglais est originaire d’Angleterre et la langue maternelle de la majorité des résidents du Royaume-Uni, des États-Unis, du Canada, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande, de la République d’Irlande et de la Communauté des Caraïbes. Il est également la langue d’échange ou langue officielle dans de nombreux pays du monde, notamment dans ceux qui sont membres de la Communauté des Nations et dans des nombreuses organisations internationales.

L’anglais moderne, qui est parfois décrit comme la première lingua franca mondiale, détient une place dominante en tant que langue internationale au domaine des communications, des sciences, des affaires, de la diplomatie et de la politique, du divertissement, de la navigation, de la radiocommunication, et des ordinateur et de l’Internet. Il est l’une des six langues officielles de l’Organisation des Nations unies, l’une des 23 langues officielles de l’Union Européenne où il se classe au deuxième rang en termes de langue maternelle et au premier en tant que langue étrangère d’un pourcentage de 51%, l’unique langue officielle du Commonwealth, et il est même utilisé dans beaucoup d’autres organisations internationales.
La base de cette énorme expansion ont été les colonies, les conquêtes martiaux et les accords diplomatiques, qui ont conduit à la fondation des possessions, des états coloniaux et des protectorats et à la possession des régions sous mandat que le Royaume-Uni a atteint à partir du 16ème jusqu’au 20ème siècle. De cette façon, à la fin du 19e siècle, le pouvoir politique de l’Empire britannique avait imposé la reconnaissance de l’anglais dans le monde entier.

Une autre raison importante qui a contribué à l’expansion de la langue anglaise a été l’émergence d’une superpuissance des États-Unis, dont la majorité des habitants est anglophones, après la Seconde Guerre mondiale et l’influence économique et culturelle dans le monde entier, à l’aide du développement des médias et de l’internet.
La connaissance de l’anglais est devenu indispensable dans un grand éventail de travail, tandis que dans de nombreux pays, où il n’est pas une langue officielle, il est toutefois requise comme une qualification essentiel pour trouver du travail, ayant ainsi comme résultat d’être parlé de plus d’un milliard de personnes à travers le monde, au moins d’un niveau de base. Dans le système grec de l’enseignement d’anglais, les étudiants commencent à avoir des cours d’anglais comme première langue étrangère à partir de la troisième année du primaire jusqu’à la troisième année du collège.
L’expansion mondiale de la langue anglaise et son utilisation comme langue internationale, a contribué à la baisse de la diversité linguistique, notamment en Australie et en Amérique du Nord, tandis que par l’impact continu, il a contribué à l’usure linguistiques d’autres langues en termes de vocabulaire, de grammaire et de syntaxe. D’autre part, cependant, la propagation globale qu’on a fait contribue à la baisse de la même langue anglaise par les populations locales, qui ont fait ou qui vont faire usage de la langue, fait qui a conduit à la création des langues différentes de la langue-famille, comme le créole et les langues pidgin.

Английский язык
Уроки английского языка в наших школах преподают учителя,для которых английский язык-родной язык.Учителя,которые тщательно подбирались,которые поддерживают с нами тесный контакт и передают ученикам нашу многолетнюю Философию.Наши преподаватели разрабатывают особую методическую и акадимическую систему преподавания в сотрудничестве с Администрацией школы для достижения желаемых результатов на экзаменах при получении Дипломов по изучению иностранных языков.В наших школах уделяют особое внимание таланту каждого ученика.Таким образом,достигаем лучшего,быстрого и правильного обучения иностранного языка по вашему выбору на протяжении уже 40 лет.
Ученики наших школ получают Дипломы в официальнопризнанных учебных заведениях.Это особый вклад в профессиональную и карьерную жизнь каждого ученика.

Дипломы,которые получают наши ученики: Cambridge, Michigan, IELTS, City&Guilds, ΤΟΕΙC, TOEFL, а также квалифицированные дипломы для продолжения учёбы и работы за границей:
· BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) οτ University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES)

· GMAT,

· GRE

· SAT I & II

Английский язык-это язык индоевропейского семейства и в частности западно-германской ветви.Английский язык берёт своё начало в Англии и является родным языком большинства населения Великобритании,Соединённых Штатов Америки,Канады,Австралии,Новой Зеландии,Ирландии и Карибских Островов.А также,употребляется как второй официальный язык во многих странах всего мира.Английский язык является официальным языком во многих международных организациях.
Современный английский язык,который иногда характеризуется как первый всемирный lingua franca ,занимает особое место как международный язык в области общения,в науке,в бизнесе,в политике и в дипломатических отношениях,в шоу-бизнесе,в воздушном и морском флоте, в радиопередачах,в компьютерах и в интернете.Входит в шестёрку официальных языков Организации Объединённых Наций Евросоюза,где занимает второе место ,как родной язык,и первое место,как второй иностранный язык(51%).
Началом обширного распространения английского языка послужило образование английских колоний,послевоенные завоевания и дипломатические соглашения,которые привели к образованию колониальных государств,которые были завоёванны Великобританией в 16-ом-20-ом веке.Таким образом,к концу 19-го века политическая власть Британской Империи добилась признания английского языка на международном уровне.

Ещё один важный момент,который сыграл важную роль в распространении английского языка,-это интенсивное развитие США.У большинства жителей родной язык был английский,США стала сверхдержавой после 2-ой мировой войны,возросло её экономическое и политическое влияние во всём мире.Способствовали всему этому пресса,ТВ и интернет.Знание английского языка стало объязательным в широком спектре знанятости.В некоторых странах,в которых не является официальным языком ,является обязательным критерием для поиска работы.В результате более одного миллиарда человек во всём мире разговаривают хотя бы на среднем уровне.В Елленской системе образования английский язык преподают с 3-его класса начальной школы до 3-его класса лицея,как первый иностранный язык.
Всемирное распространение английского языка и её употребление,как международного ,способствовало сокращению языкового разнообразия,особенно в Австралии и в Северной Америке.В ходе непрерывного её распространения ухудшился словарный запас других языков и их грамматика.С другой стороны ,это всемирное распространение,ухудшило сам язык.В связи с этим образовались диалекты.